Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Ülkemizde klasik dava yargılamasının oldukça uzun sürede neticelendirilebilmesi hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermekte ve kimi zaman istenen faydanın sağlanamaması sonucu doğurmaktadır. Bu doğrultuda, klasik dava yargılamasının yanı sıra uyuşmazlıkların farklı şekillerde çözülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu noktada, daha hızlı, etkin ve az masraflı bir yol olan Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerine verilen önem bir hayli artmıştır. Nitekim İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukunda zorunlu arabuluculuk süreci getirilmiş, Türk Ceza Kanunu’ndaki kimi suçlar da uzlaşmaya tabi kılınmıştır.

Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerini oldukça önemseyen Günay Avukatlık Bürosu tarafından, müvekkilleri adına tüm müzakere süreçleri baştan sona takip edilmektedir. Yaşanan uyuşmazlığın yargılama gerektirmeksizin hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve müvekkil menfaatinin zedelenmemesi adına azami özen gösterilmektedir.