Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Günay Avukatlık Bürosu’nun temel çalışma alanlarından bir tanesi de ceza hukukudur. Bu doğrultuda soruşturma ve kovuşturma aşamasından, kanun yolu aşamasına kadar tüm süreç takip edilmektedir. Müvekkillerin kolluk, savcılık ve mahkeme aşamasında temsili sağlanmakta, müvekkillerin savunmaları veya iddialarına yönelik beyanlar sunulmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçlara yönelik tüm hukuki süreçleri yürüten Günay Avukatlık Bürosu, başta kişilere ve topluma karşı suçlar konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Özel yargılama usullerinden seri ve basit yargılama usullerine tabi suçlar yönünden de dava ve süreç takibi yapılmakta olup, uzlaştırmaya tabi suçlar açısından da gerek uzlaştırmacı gerekse mahkeme aşamasında temsil sağlanmaktadır.

Ceza yargılamasında, toplanan ve toplanacak delillerin, dosyaya girebilecek her bir belgenin hayati önem taşıyabileceği bilinciyle, disiplinli bir şekilde sık sık dosya tetkiki gerçekleştirilmekte ve müvekkiller dosyaları hakkında detaylıca bilgilendirilmektedir.