İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Günay Avukatlık Bürosu tarafından dava takibinin yanı sıra, dava neticesinde kazanılan alacağın tahsili ve mahkeme kararlarının uygulanması için gerekli her türlü hukuki işlem de takip edilmektedir. Böylelikle müvekkilin yaşadığı uyuşmazlık, tek elden sonuçlandırılabilmektedir.

Diğer taraftan dava sürecine gerek kalmaksızın, tahsil edilemeyen alacakların ve kambiyo senetlerinin icra müdürlükleri vasıtasıyla tahsiline yönelik takip ve haciz işlemleri yürütülmekte, haksız yere kendilerine icra takibi başlatılan müvekkillerin itiraz ve dava süreçleri takip edilmektedir.

Borca batık durumda bulunan şahıs veya şirketlerin iflas süreçleri yürütülmekte, iflas etmiş borçludan alacağı bulunan müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla iflas dosyaları takip edilmektedir.