İş Hukuku

İş Hukuku

Günay Avukatlık Bürosu’nun çalışma alanlarının başında iş hukuku gelmektedir. Bu doğrultuda, yabancı ve Türk menşeli birçok şirkete işçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmekte ve dava takibi sağlanmaktadır.

Danışmanlık hizmeti kapsamında, işçinin iş akdinin kurulması sürecinde iş akdinin tanzim edilmesinden, işçinin iş akdinin feshi aşamasına kadar işçi ve işveren arasındaki tüm hukuki süreç yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, yaşanan her olay özelinde yapılması gerekenler ve sonuçları hakkında müvekkiller tüm detaylarıyla bilgilendirilmektedir.

İşçilik alacakları hesaplaması konusunda bilirkişilik görevi de ifa eden kadro dolayısıyla, işçinin hizmeti dolayısıyla hak ettiği her türlü işçilik alacağının hesaplanması konusunda kapsamlı hizmet verilmektedir.

Düzenli hukuki danışmanlık hizmeti ile birlikte, her türlü işçilik alacağı ile tazminat, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazalarından kaynaklı tazminat davalarına ilişkin gerek işçi gerekse işveren yönünden arabuluculuk süreci yürütülmekte ve dava takibi sağlanmaktadır.