Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Hukukumuzda yapılan değişiklikler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “kişisel veri” kavramı bir hayli önem kazanmıştır. Bu doğrultuda Günay Avukatlık Bürosu tarafından, kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında müvekkillere kapsamlı hukuki destek sağlanmakta, veri sorumlarının KVKK’ya uyum süreci, baştan sona tüm detaylarıyla takip edilmektedir.

Bu minvalde verilen hukuki hizmetlerin başında, mevcut durumun tespiti ve yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasının oluşturulması gelmektedir. Bu aşamada, veri sorumlusunun mevcut durumu tahlil edilmekte ve mevzuat ile uyumlu olmayan alanlar doğrultusunda tespit edilen eksiklerin giderilmesi amacıyla yapılması gerekenlere yönelik müvekkiller bilgilendirmektedir. Bunun akabinde, hazırlanması gereken başta kişisel veri envanteri ve onay metinleri olmak üzere her türlü doküman hazırlanmakta ve Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne kayıt da dâhil olmak üzere yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında hukuki destek sağlanmaktadır.

Bunların yanı sıra, kişisel verilerinin korunması kültürünün oluşturulması amacıyla, mevzuat kapsamında eğitimler verilmekte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda müvekkiller bilgilendirilmektedir.