Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Günay Avukatlık Bürosu’nda, şirketler hukuku alanında birçok şirkete düzenli danışmanlık hizmeti verilmektedir. Düzenli danışmanlık hizmeti verilen müvekkillere, önleyici hukuk prensibi ile yol gösterilerek, uyuşmazlık yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınması noktasında destek sunulmaktadır.

Bu doğrultuda, yöneltilen hukuki sorulara en kısa sürede yanıt verilmekte, başta sözleşmeler olmak üzere her türlü belge hukuki olarak yorumlanmaktadır. Taraflar arasında yapılacak inşaat sözleşmeleri, satın alma sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, hizmet alımı sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, iş ortaklığı ve benzeri birçok sözleşmelerin taslaklarının hazırlanması, hukuki görüş verilmesi ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bununla beraber, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi ve tescili, şirket yönetim kurulu ve genel kurul kararları ile ilgili olarak da hukuki danışmanlık hizmeti verilmekte ve söz konusu kararlardan doğan ihtilafların çözümü hususunda destek sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, müvekkile karşı açılmış veya müvekkil tarafından açılmış ya da açılması talep olunan her türlü dava ve icra takibinde müvekkiller, mahkemeler, icra müdürlükleri ve arabulucular nezdinde temsil edilmekte ve tüm sürecin takibi yapılmaktadır.